MEME KANSERİ NASIL OLUŞUR TİPLERİ NELERDİR

Meme kanserinde en sık görülen tip invazif duktal karsinomdur. İnvazif duktal karsinom meme kanallarının içini döşeyen hücrelerde oluşan çoğalmanın kanal dışına çıkmasıdır. Çoğalan hücreler kanal içerisinde kaldığı zaman buna duktal karsinoma insitu denilir ki bu hayatı tehdit eden bir hastalık değildir. Duktal karsinoma insitu mamografide tanınarak kanal dışarısına çıkmadan çıkarılması ve tamamen tedavi edilmesi mümkün bir hastalıktır.

2

 

 

 İnvazif duktal karsinom kanal içerisindeki tümörlü hücrelerin etraf dokuya geçebildiğini gösteren bir terimdir.

 3

Bir diğer sık görülen meme kanseri tipi lobuler karsinomdur. Lobuler karsinoma insitu (LCIS) meme dokusundan başlayan tümörün etraf dokuya geçemediğini gösterir. Sadece kanserin öncüsü olduğunu belirtenler de vardır. LCIS olan hastaların her iki memesinde de risk artışı vardır.
4

İnvazif lobuler karsinom meme lobüllerinden tümörlü hücrelerin etraf dokuya geçebildiğini gösteren bir terimdir.
5

Comment (1)

 • SEBATi Biçer 10 Aralık 2017 - 13:14 Reply

  İnvaziv meme duktal karsınomu ,(nospecıal tüpe,) (who2012)
  Histolojik grade :3 (3+2+3=8) modifiye scarf bloom rıchardson)
  Glanduler/gibiler farklılaşma:skor3
  Nükleer pleomorfızm: skor 2
  Mıtoz sayısı:3(18/10 bba 1 bba:0,159/0,196mm2
  Nükleer grade:2
  Lenfovasküler invazyon:saptanmadı
  Peri oral invazyon: saptanmadı
  İn sütü komponent: mevcut
  Patern:kırıprıform
  Nükleer grade: grade 2(ıntermediate)
  Nekroz: mevcut,fokal(küçük odak veya tek hüçre nekrozu)
  -tümör nekrozu: saptanmadı
  Tanı(ıcd-0) histolojik
  8500/3-özel tıp içermeyen invaziv karsinom

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir